Bedrijfsstructuur

streepje-bl

De juridische vorm van bedrijven of instellingen in Nederland zijn een B.V., N.V., Stichting, V.O.F. of Coöperatieve vereniging. Ook een eenmanszaak en maatschap zijn mogelijk. De gekozen bedrijfsstructuur of de stapeling van structuren moeten een doel hebben, het moet werken. Juridisch en fiscaal geoptimaliseerd.

In de praktijk van Doelpunt komen we nogal wat “kerstbomen” tegen die eerder belemmerend dan bevrijdend werken. Vaak gekozen vanuit een bedrijfseconomisch of fiscaal doel, of historisch zo gegroeid. In alle gevallen is het verstandig om de structuur te laten werken voor uw doel.

Met die visie heeft Doelpunt een traject ontwikkeld waarbij de bestaande bedrijfsstructuur, en alle aangekoppelde structuren, kritisch tegen het licht worden gehouden. Samen met het bepalen van het doel, ontwikkelt Doelpunt een gewenste bedrijfsstructuur. Passend bij de ondernemer(s), de markt en de fiscale positie.

Neem er 2 uur de tijd voor

streepje

En bespreek hoe Doelpunt voor uw organisatie kan scoren.

Bel: 0522-481784

Meer informatie