Een stichting met visie

Een stichting verzorgt al jaren het sociaal culturele werk in een middelgrote gemeente in Nederland. Behalve het sociale culturele werk voor jongeren, bestond ook een stichting voor ouderen, peuterspeelzalen en kinderopvang in dezelfde plaats. De gemeente was van mening dat de stichtingen een efficiency konden bereiken om meer samen te doen.

Henk heeft kennis en ervaring met overnames en met not-for-profit organisaties.  Bovendien speelt in deze casus mee dat een deel van de activiteiten BTW plichtig zou zijn. Een bijkomend probleem was dat er veel ouderen clubjes waren met eigen “koninkrijkjes”, die hun verantwoordelijkheid niet zomaar wilden loslaten. Grote betrokkenheid van een brede groep van vrijwilligers was noodzakelijk voor de continuïteit van de nieuwe organisatie.

Henk begon de klus door eerst is heel goed te inventariseren wat de relatie was met de gemeente en de diverse stichtingen. Verder onderzocht hij de bereidheid om taken en bevoegdheden over te willen dragen aan een nieuw bestuur in combinatie met de bereidheid om na de fusie van de stichtingen betrokkenheid te willen houden. Tenslotte bracht hij in kaart wat nu de risicovolle activiteiten zijn en waar eventuele BTW problemen kunnen opduiken.

Na maanden van overleg en het betrekken van een externe fiscalist en jurist, is een vorm gevonden waar alle partijen in zich kunnen vinden. Een moeder stichting is binnen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met twee dochter stichtingen een geheel van aanbieders van sociaal cultureel werk aan de gehele gemeente, met aandacht voor iedere doelgroep en één aanspreekpunt voor de gemeente.

Neem er 2 uur de tijd voor

streepje

En bespreek hoe Doelpunt voor uw organisatie kan scoren.

Bel: 0522-481784

Meer informatie